Privacy

Commanderij Molenberg, aangesloten bij de Vlaamse Wijngilde, respecteert je privacy overeenkomstig de geldende wetgeving.

Bij een aanvraag tot informatie, worden je gegevens uitsluitend gebruikt om met je contact op te nemen of wordt de informatie doorgegeven naar de desbetreffende persoon om aan je vraag te voldoen.

Je hebt inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en door de Vlaamse Wijngilde worden verwerkt. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kun je ze laten aanpassen. Je kunt ze ook laten schrappen of je verzetten tegen de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de omschreven doeleinden.

Commanderij Molenberg verbindt zich ertoe om de privacy te waarborgen en te beschermen. Voor vragen en opmerkingen kan je een bericht sturen naar info@commanderijmolenberg.be

Je bezoek aan deze website houdt in dat je akkoord gaat met bovenstaande informatie en Commanderij Molenberg de toelating geeft om de door jou meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hierboven bepaald.

Privacyverklaring Commanderij Molenberg

Privacyverklaring Vlaamse Wijngilde

If you can read this, you are using a browser without CSS or you have turned off CSS support. This page uses CSS for style, so without CSS the page will not appear properly.